Iaith Cyf. logo

 


Dilynwch ni ar Dilynwch ni ar twitter

Swyddfa'r Gorllewin
Uned 3
Parc Busnes Aberarad
Castellnewydd Emlyn
Sir Gaerfyrddin
SA38 9DB

(+44) 01239 711668

Swyddfa'r Gogledd
Uned 95
Llys Bowen
Ffordd William Morgan
Parc Busnes Llanelwy
Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0JE

(+44) 01745 585120

IAITH: y ganolfan cynllunio iaith yw asiantaeth polisi a chynllunio iaith amlycaf Cymru. Ein gweledigaeth yw cynnal canolfan ragoriaeth mewn polisi a chynllunio iaith sy'n cyfrannu at hyfywedd y Gymraeg a ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol eraill.

Amcanion yr elusen yw:

cynnal ymchwil a phrosiectau datblygol mewn perthynas â pholisi a chynllunio iaith
hyrwyddo gweithgareddau addysgiadol a hyfforddiant proffesiynol yn y maes
darparu cyngor, cefnogaeth a gwasanaethau i gynorthwyo sefydliadau i ddatblygu arferion dwyieithog.

Sefydlwyd IAITH yn 1993 i gynorthwyo sefydliadau Cymru i weithredu Deddf yr Iaith Gymraeg a ddaeth i rym y flwyddyn honno. Mae rôl, maint a dylanwad y cwmni wedi tyfu yn gyson ers hynny. Mae ein cleientiaid yn cynnwys prif gyrff cyhoeddus Cymru a sefydliadau mewn cymunedau iaith eraill ym Mhrydain ac Ewrop.

Trefnir ein gwasanaethau ar sail:

Ymgynghoriaeth cynllunio iaith
Ymchwil a datblygu
Addysg a hyfforddiant
Cynllunio iaith cymunedol
Rheoli prosiectau

Mae IAITH yn aelodau o'r sefydliadau canlynol:

IWA
Rhwydwaith i Hyrwyddo Amrywiaeth Ieithyddol
Plant yng Nghymru
WCVA
Gweinyddu